Evolutionaere samtaler

Et andet kendetegn er at deltagerne er autentiske ... gruppen og individerne er kendetegnet ved autencitet.

Men hvad hulen vil det sige at være autentisk?

Det jeg umiddelbart tænker er at når du er autentisk så har du intet som du forsøger at skjule ... ikke det samme som at du fortæller alt. Men lad os sige der er et eller andet du ikke vil have at andre skal vide om dig... f.eks. at du har en blå kaffekande derhjemme. For at bevare denne hemmelighed skal du hele tiden sidde med en 'parathed til at lyve' ... og denne parathed til at lyve gør at du ikke er autentisk.

Så jeg er autentisk når der er et fravær af denne 'parathed til at lyve'

Giver det mening? ... andre vinkler på ordet?

Tags: autencitet, autentisk, betyder, hvad

Views: 615

Reply to This

Replies to This Discussion

måske er man autentisk sammen med andre, når den indre dialog er væk ?

trans rationel-- check "til dig" på www.2bii.dk
Hej Johan,

Autentisk får mig umiddelbart til at tænke på en film eller bog der beskriver en virkelig hændelse, i modsætning til en roman, der beskriver et opdigtet scenarie. Det kan måske godt sidestilles med en "hvid/grå/sort" løgn .... romanen altså!

Men jeg opfatter ikke løgn som modsætning til autentisk ... fordi virkelige mennesker også til tider er fulde af løgn! Mere eller mindre bevidst. Jeg fortæller dette fordi fx min nuværende X-chef lever sit liv på så mange løgnehistorier, at han selv tror på dem og dybest set tror han så meget på dem, at det er hans reelle virkelighed. Det er kun i vores andres øjne, at hans virkelighed virker uvirkelig ... ;-)

Om man kan være 100% uden hemmeligheder over for andre mennesker .... hmmmmm, måske i næste liv ;-)

Især når man er sammen med mennesker, man ikke kender meget intimt og godt, vil der altid være noget man vælger at fortælle og noget man vælger at holde for sig selv. Også uden at lyve ....

Og så er det måske mere en definition på, hvornår man lyver og hvornår man kun fortæller den halve sandhed der behøves klarlagt.

Jeg har erfaring med, at selv om man fortæller "sin egen sandhed" og fravælger visse dele af den FULDE sandheden, så virker det på samme måde, som hvis man havde fortalt en "historie" eller en løgn. (På samme måde som statistikker).

Autentisk uden den indre dialog ..... av av, så må jeg over i skammekrogen ;-) ha ha. Den kan jeg ikke huske har været væk siden ruder konge var knægt :-) (Til tider har jeg op til flere af gangen kørende oven i hinanden …. Hvem sagde multi tasking ;-)

Som supplement kan jeg fortælle, at hvis man har stor magt eller stor indsigt i følsomme informationer, så er det et MUST at kunne "lyve". Der er masser af ting man ikke kan fortælle hvem som helst og der er masser af ting, som masser af mennesker slet ikke ville have glæde af at vide noget om. Tværtimod. Så for mig at se er løgn ikke altid "negativ" og noget man bør vælge fra.

Til gengæld kan jeg garantere, at jeg bestemt er et virkeligt menneske og ikke lyver med mindre det er nødvendigt for at beskytte særlige interesser, liv, helbred eller lig. :-) og håber derved at "autentisk" kan blive et begreb, hvorunder jeg også kan rummes ;-)

Mange knus
Evy
Du lyder så autentisk og virkelig, Evy, at det er lige til at tage og føle på. :-)
Egentlig er jeg ikke specielt "hård" i forskellige teorier, men nogle begreber har bidt sig fast, fx begrebet 'persona' (vistnok fra Jung), som betegner den rolle vi indtager i forskellige omgivelser. Vi er én person som kollega, en anden som forælder, en tredje som sexpartner, en fjerde som ven, en femte som deltager i en evolutionær samtale. Spørgsmålet er, hvor hensigtsmæssigt det er at lægge alle roller bag sig i mødet med andre. Adfærdsnormer/roller fungerer som en slags færdselsregler, der gør det lettere for os at forstå hinanden, fordi de skaber en fælles referenceramme - alligevel føler jeg, at jeg har et mere helt billede af et andet menneske, når jeg har oplevet hende i flere roller. Hvis hendes værdier er de samme fra rolle til rolle, vil hun fremstå som troværdig, autentisk.

Som samtalepartner i en evolutionær samtale (på nettet) vil det være naturligt at forvente, at jeg bidrager med noget, som er af relevans for samtalen. Jeg vil først og fremmest være synlig gennem min tekst: Dét, jeg vælger at fokusere på, og min fremlægning - mit intellekt og mine sproglige færdigheder. Højre hjernhalvdel har indtaget scenen. På bekostning af venstre hjernehalvdel? Et tastatur og en skærm fyldt med tegn er ikke det mest befordrende for min "afsløring" af mig selv som menneske i alle livets situationer.

Mens jeg sidder og formulerer denne kommentar, flyder der mange forskellige tanker gennem mit hoved. Jeg regner med, at det Johan Tino mener med en parathed til at lyve, er det billede af mig selv, som jeg ønsker at andre skal have, men som ikke nødvendigvis er i overenstemmelse med realiteterne. Det kan være et bevidst forsøg på at fremstille mig selv i et andet og - mener jeg selv - skønnere lys, men oftest er det vel ubevidst. For mig betyder autencitet at være tro mod det, jeg oplever som meningsfuldt. Jeg er ikke sikker på, at det vil gøre mig mere autentisk at fortælle, at jeg kan blive bundhysterisk, at jeg i perioder roder meget (bor i en lille lejlighed) eller at jeg for tiden føler mig meget ensom, selv om jeg ikke er det udadtil.

For mig er det meningsfuldt at teoretisere, når teorien giver mening i forhold til min eller andres konkrete livsbetingelser, når teorien giver mening i praksis. Jeg har det svært med abstraktioner uden jordforbindelse, men samtidig er jeg dybt fascineret af strukturen bag det værende; metafysikken med dens forgreninger ind i det spirituelle, det åndelige. Kald det bare selvmodsigende.

Ja .. nok for nu.
spændende læsning ... fik mig til at tænke på forskellen imellem at være integreret og autentisk ... for der er nemlig en vigtig forskel som jeg ser det!

At have integritet, at være en integreret personlighed, betyder for mig at ens grundlæggende værdier ikke skifter alt efter hvilken rolle man tager på sig (far, Aab fan, kollega) ... ikke skifter efter hvilken maske man bruger som et praktisk socialt navigationsinstrument. Det giver troværdighed, idét jeg ved at når denne person, som fx kollega, siger at han vil med til firmafesten så betyder det at han senere i rollen som far mener det samme. En person der ikke er integreret har et spaltet sind, og kan mene forskellige ting alt efter hvilken sammenhæng vedkommende er i.

En person der ikke er integreret kan godt være autentisk, som jeg ser det! Han er fuldstændig ærlig og ligefrem med at han vil med til firmafesten!! ... Senere, når han er hjemme hos sit barn, siger han ligeså autentisk at han ikke vil med til firmafesten!
Stof til eftertanke .. :-) .. men den må vente til i morgen.
Arh .. for et øjeblik siden, i badet, gik det op for mig, at jeg havde byttet om på højre og venstre hjernehalvdel .. altså .. i teksten. :-)
Ha ha :-) .... ja måske .... men meningen skinner igennem
Kære Tino, Evy og Yvonne,
Jeg nyder virkelig alle de visdomsord, der bliver skevet på dette site. Jeg havde selv tidligere skrevet et ultrakort indlæg om autencitet. Men jeg synes jeres fremstilling er mere fyldestgørende. Og det oplever jeg så tit, at jeg brager ud med få korte udtryk for mit syn på sagen, selv om jeg egentlig havde tilrettelagt (i mit hovede) at holde en længere tale, skrive en ''lille afhandling''. Men når andre gør det så godt, at jeg har lyst til at skrive under på det, så er det helt ok for mig, for jeg glædes inderligt ved inspirerende ord. Jeg behøver ikke selv at have sagt dem. Er jeg så alligevel autentisk?
kærligst edith
Kære Yvonne,
længere nede kommer der betragtninger om alle forudgående indlæg, men der var lige det i dit ''jeg roder og jeg kan være bundhysterisk'', der fik mig til at tænke, hun er så ærlig ..... det tænkte jeg også, mens jeg læste dit indlæg, Evy ....så kan jeg også være det.
Så jeg tror, når man åbner sig overfor venner, så er alt af interesse. Og det er næsten det bedste jeg ved: Når man betror sig til mig. Det vil jeg også selv helst altid gøre. Hvad er så det i forhold til autencitet.? Det er vel mere et behov, jeg har?
k.h.edith
Jeg kom i tanke om et ord : kongruent..
Når jeg er kongruent ift. mine værdier - overbevisninger og gør det jeg er, så kan det vel ikke være mere autentisk. Så er jeg mig selv.Hviler i mit nærver.
Måske har jeg et ideal billede om hvad, jeg er for en, og gærne vil projisere det ønskede billede ud, fordi det er mit ideal billede. Så det vil nok give mig den anerkendelse jeg har fortjent, fordi så er jeg god nok..? Snak om vrangforestillinger...
Persona/rolle model onani, næsten lidt skitzo agtig. meget inkongruent.
Disse overvejelser ligger for det meste på ego niveau.
Jeg er jo bare så meget mere end det..
@ Johan: Ja, det giver mening.

Jeg mener dog først og fremmest at autencitet handler om bevidsthedsfokus. Altså hvad jeg vælger at fokusere på i min bevidsthed under mit møde med andre. Det gælder om hele tiden, igen og igen og igen og igen og igen osv, at placere mit fokus i midten af den fælles oplevelse af energi som udspiller sig. Gør jeg det fuldt ud, vil der automatisk være et fravær af "parathed til at lyve". Og jeg vil fx selv lytte ligså forundret og nysgerrig til de ord der kommer ud af min mund, som alle andre. På samme måde vil jeg automatisk undlade at lytte synderligt til de konstante indre følelsesmæssige identifikationer og dialoger.

At tro man kan komme i en tilstand hvor der er fravær af indre dialog og konstante indre følelsesmæssige identifikationer, er for mig en utopisk og irrelevant tanke. Men ved konstant at holde mit fokus på det som er relevant for gruppe-kommunikationen, kan alle disse indre dynamiske processer, træde så meget i baggrunden at jeg undertiden slet ikke opdager at de stadig er der. Det meste af tiden, er de for mig, når jeg formår at opretholde fokus på det væsentlige (den fælles energi), bare tilstede som en fjern baggrundsstøj. Lidt som trafikken udenfor eller en lavt spillende radio, det er der, men jeg hører det egentlig ikke, fordi mit fokus er på det jeg er beskæftiget med.

@ Karl Otto: Hvad betyder kongruent?

RSS

© 2015   Initiativtager Johan Tino Frederiksen.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service


Besøgsstatistik